Fotografia krajoznawcza, Fotografia przyrodnicza, Fotografia, fotografia krajoznawcza i przyrodnicza, foto konkursy.

KLUB KRAJOZNAWSTWA I OCHRONY PRZYRODY 

O/PTTK ZIEMI GLIWICKIEJ

50 LAT TRADYCJI KLUBU = ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

 

Puchar przechodni   za zdjęcie o największym ładunku emocjonalnym.


Kliknij miniaturkę tematu, a Zobaczysz zdjęcia laureatów.

KONKURS FOTOGRAFII KRAJOZNAWCZEJ

REGULAMIN KONKURSU

 Organizatorem konkursu jest Klub Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody Oddziału PTTK Ziemi   Gliwickiej. W konkursie może uczestniczyć każdy, kto zaakceptuje niniejszy regulamin,                      z wyłączeniem Instruktorów Fotografii.

Celem konkursu jest: zachęcenie krajoznawców do fotografowania podniesienie poziomu
formalnego i estetycznego wykonywanych zdjęć ukazania obiektów,
miejsc i wydarzeń godnych zainteresowania. Treścią zdjęć mogą być wszystkie przejawy tematu głównego – krajobraz, przyroda, architektura, etnografia, kultura, „wydarzenia”, itp.  Konkurs odbywa się w cyklach kwartalnych; tytuł wiodący danej edycji konkursu, termin składania prac          i ogłoszenia wyników, zostanie podany każdorazowo w gablocie Klubu i na stronie internetowej
www.fedyk.za.pl  , z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Zdjęcia o formacie od 13x18 cm do 18x24 cm w formie odbitek nie podklejonych, na papierze fotograficznym, opisanych na odwrocie tytułem oraz hasłem autora, należy składać bezpośrednio w Klubie lub w Biurze Oddziału. Do zdjęcia należy dołączyć kopertę opisaną tym samym hasłem co zdjęcie, a zawierającą imię i nazwisko autora adres i telefon autora ewentualnie  dodatkowe informacje o zdjęciach. Każdy autor może złożyć dowolną liczbę prac, deklarując co przedstawia do oceny: pojedyncze zdjęcia, czy zestawy.
Zestawy powinny być wyraźnie opisane – kolejność, układ (poziom, pion), sposób prezentacji.
Zestawy (dyptyk, tryptyk) będą oceniane jako całość.
Składając prace na konkurs autor wyraża automatycznie zgodę na ich wykorzystanie w pracy Klubu, pod warunkiem każdorazowej informacji o autorze , z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie autora.
Ocena prac dokonywana jest przez komisję, w składzie której znajduje się minimum jeden instruktor Fotografii PTTK. Pełni on funkcje przewodniczącego i dysponuje podwójnym głosem.
Wszystkie prace zakwalifikowane i przyjęte do oceny będą punktowane zgodnie z regulaminem Odznaki Fotografii Krajoznawczej PTTK i otrzymają nalepkę kwalifikacyjną konkursu, a ich autorzy uzyskują punkty na poczet OFK PTTK.
Wyniki konkursu ogłoszone będą w gablocie klubowej i na stronie internetowej j/w. Autorzy najlepszych zdjęć zostaną nagrodzeni dyplomami, a wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie w siedzibie Oddziału przez okres co najmniej miesi±ca oraz stronie internetowej j/w.
Ustanawia się dodatkowe wyróżnienie - puchar przechodni – za zdjęcie o największym ładunku emocjonalnym.  Na tylniej ściance naklejane będą informacje o kolejnych zdobywcach pucharu. Puchar przechodzi na własno¶ć autora, który zdobędzie go trzy razy z rzędu lub pięć razy w dowolnym czasie. Za prawidłową realizacje niniejszego regulaminu odpowiada komisarz konkursu powołany przez Zarząd Klubu.
ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY DOBREJ ZABAWY

STATYSTYKA KONKURSÓW

Tytuł

Ilość autorów

Ilość prac zgłoszonych

Ilość prac przyjętych

LAUREACI

"WIOSNA 2004"

5 34 28

 1 miejsce - Krystyna Foryś   

 2 miejsce - Jadwiga Szandar

 3 miejsce - Kazimierz Dorobisz
 Wyróżnienie - Ludmiła Kapłoń

"LATO 2004"

5

32

28

 1 miejsce - Jadwiga Szandar
 2 miejsce - Krystyna Foryś
 3 miejsce - Ludmiła Kapłoń
 Wyróżnienie - Kazimierz Dorobisz
 Wyróżnienie - Tadeusz Piekarz
 PUCHAR - Jadwiga Szandar

"JESIEŃ 2004"

5

31 17  1 miejsce - Jadwiga Szandar
 2 miejsce - Krystyna Foryś
 3 miejsce - Kazimierz Dorobisz
 Wyróżnienie -Magdalena Lasko
 Wyróżnienie - Sebastian Janas
 PUCHAR - Magdalena Laska

"ZIMA2005"

8

58 41  1 miejsce -Jadwiga Szandar
 2 miejsce - Krystyna Foryś
 3 miejsce - Lesław Dynak
 Wyróżnienie - Alfred Kremser
 Wyróżnienie - Ludmiła Kapłoń
 PUCHAR - Magdalena Lasko

"MOJA GMINA"

6

40 32  1 miejsce - Jadwiga Szandar
 2 miejsce - Magdalena Lasko
 3 miejsce - Alfred Kremser
 Wyróżnienie - Eugenia Zezula
 PUCHAR - Krystyna Foryś

"WIDOK Z OKNA"

13 86 28  1 miejsce - Krystyna Foryś
 2 miejsce - Jadwiga Szandar
 Wyróżnienie - Jan M. Dyga
 Wyróżnienie - Krystyna Foryś
 PUCHAR - Alfred Kremser

"PIĘKNO ARCHITEKTURY";

10 109 84  1 miejsce - Tadeusz Piekarz
 2 miejsce - Grabania Penka
 3 miejsce - Krystyna Foryś
 Wyróżnienie -Magdalena Lasko
 Wyróżnienie - Adam Stępień
 PUCHAR - Jan Maria Dyga
"PRZYRODA GLIWIC"

 

7 54 44

 1 miejsce - Jan Maria Dyga

 2 miejsce - Jadwiga Szandar
 3 miejsce - Tadeusz Piekarz
 Wyróżnienie - Aleksandra   Czechowska-Gąbka
 Wyróżnienie - Karol Narloch 
 Wyróżnienie -  Grabania Penka
 PUCHAR - Krystyna Foryś

"PEJZAŻ ŚLĄSKI"

8 62 49  1 miejsce - Krystyna Foryś
 2 miejsce - Barbara Śmigiel
 2 miejsce - Anna Surdel
 Wyróżnienie - Marta Jojko
 Wyróżnienie - Jadwiga Szandar
 Wyróżnienie - Jan Maria Dyga
 Wyróżnienie - Adam Stępień
 PUCHAR - Krzysztof Waniczek

"ARCHITEKTURA DREWNIANA NA ŚLĄSKU"

 

5 48 33  1 miejsce - Krystyna Foryś
 2 miejsce - Tadeusz Piekarz
 3 miejsce - Jadwiga Szandar
 Wyróżnienie - Jan Maria Dyga
 Wyróżnienie - Kazimierz Dorabisz
PUCHAR - Krystyna Foryś

"ARCHITEKTURA ŚLĄSKA"

3 24 10 3 miejsce - Tadeusz Piekarz - zobacz
3 miejsce - Jadwiga Szandar - zobacz

" FAMILOKI "

 

3

 
26 18  1 miejsce - Jadwiga Szandar
 2 miejsce - Jan Maria Dyga
 3 miejsce - Kazimierz Dorobisz
 PUCHAR - Jan Maria Dyga

"Piękno detalu architektonicznego"

2 21 14

1 miejsce - Jadwiga Szandar

3 miejsce - Jan Maria Dyga
PUCHAR -  Jadwiga Szandar

"Ciekawe i mało znane w Gliwicach"

4 42 34  1 miejsce - Jan Maria Dyga
 2 miejsce - Jadwiga Szandar
 3 miejsce - Kazimierz Dorobisz
PUCHAR -  Jadwiga Szandar

"Ach te zwierzaki"

5 48 42

1 miejsce - Tadeusz Piekarz

2 miejsce - Teresa Nocoń-Hadasz
3 miejsce - Sebastian Janas
Wyróżnienie - Jadwiga Szandar
Wyróżnienie - Jan Maria Dyga
PUCHAR -  Jadwiga Szandar

"Drzewo"

9 70 53 1 miejsce  - Piotr Rassek
2 miejsce  - Leon Hupka
3 miejsce - Henryka Błażejewska
Wyróżnienie - Tadeusz Piekarz
Wyróżnienie - Jan Maria Dyga
Wyróżnienie - Jadwiga Szandar
PUCHAR - Teresa Nocoń-Hadasz

"Wiosna 2009"

 

5

 

36 31

1 miejsce  - Teresa Nocoń-Hadasz

2 miejsce  - Henryka Błażejewska
3 miejsce - Tadeusz Piekarz
3 miejsce - Piotr Rassek
Wyróżnienie - Piotr Rassek
PUCHAR za pięciokrotne zdobycie przechodzi na własność kol. - Jadwigi Szandar

"Woda" 

8

45

43

1 miejsce  -Teresa Nocoń-Hadasz
1 miejsce -Piotr Rassek
2 miejsce - Jan Maria Dyga
3 miejsce - Tadeusz Piekarz
Wyróżnienie -Patrycja Lasota-Bieniek
Wyróżnienie - Leon Hupka
Wyróżnienie - Henryka Błażejewska
Wyróżnienie - Jadwiga Szandar
PUCHAR - Piotr Rassek

" Dziecko"

9

61

58

1 miejsce  - Anna Surdel
2 miejsce - Jan Maria Dyga
2 miejsce - Teresa Nocoń- Hadasz
3 miejsce - Patrycja Lasota-Bieniek
Wyróżnienie - Piotr Rassek
Wyróżnienie - Henryka Błażejewska
Wyróżnienie - Tadeusz Piekarz
PUCHAR -Jadwiga Szandar

"Graffiti"

Jury: Hupka Leon, Foryś Krystyna, Gładki Marian,  Koterbicka Aleksandra Rościszewska Gabriela

 

    9

57

51

 2 miejsce - Jan Maria Dyga
2 miejsce - Tadeusz Piekarz
2 miejsce  -  Jan Karankowski
3 miejsce - Jadwiga Szandar
Wyróżnienie - Teresa Nocoń- Hadasz
PUCHAR - Jan Maria Dyga

"O wschodzie i zachodzie"

   5

44

40 1 miejsce - Jadwiga Szandar
2 miejsce - Kazimierz Dorobisz
3 miejsce - Tadeusz Piekarz
Wyróżnienie - Anna Tumidajewicz
Wyróżnienie - Anna Surdel
PUCHAR - Jadwiga Szandar

" Mój przyjaciel"

Prace składamy

Zbigniew Fedyczek  pomysłodawca i realizator konkursów.

  Henryk  Hadasz       prezes klubu - juror konkursu.

 

 

 

Czas ucieka,
Wieczność czeka...

 

Ostatnia aktualizacja:

2012-04-08 23:42

 

 

 

 

 

Oglądaj w

 

Kliknij, Pobierz, Zainstaluj.

TEMATY KONKURSÓW

 Wiosna 04

        Lato   04

  Jesień 04

  Zima   05

  Nasza gmina

Widok z okna

       Piękno architektury

Przyroda Gliwic

Pejzaż Śląski

Architektura drewniana na Śląsku

  "Familoki "

"Piękno detalu"

"Mało znane w Gliwicach"

"Ach te zwierzaki"

"Drzewo"

"Wiosna 2009"

"Woda"

"Dziecko"

"Graffiti"

" O wschodzie i zachodzie "

" Mój przyjaciel"

 

 

 

 

Odznaka Fotografa Krajoznawcy

Filmowe migawki


 

 
 

     Informacje o działalności

 Głosuj na moją stronę !

NAJLEPSZE KRAJOZNAWCZE

 


Copyright © 2006 [Klub Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody O/PTTK Ziemi Gliwickiej]. Wszelkie prawa zastrzeżone.